SS 653 Кой направил е цветята
Versi Version 1
1
Кой направил е цветята
Кой с росица ги пои,
Кой им даде миризмата
Кой ги с краски украси? (2)
2
Кой на птичките крилата
Дал е леко да летят,
Кой научи ги гнездата
В шумата да си строят? (2)
3
Мравчицата кой научи
Да си скътува житце,
И пчелата мед да смучи
От красивото цветче? (2)
4
Всичко Ти направи Боже
Всичко Ти си наредил,
Птичката да хвърка може
Че крилца си й дарил. (2)
5
Ти направи небесата
Деня ясен и нощта,
Тебе славят на земята
И най-малките неща. (2)

OK