SS 656 Всред бисери по злато
Versi Version 1
1
Ще дойде ден когато
Ще бъда аз блажен;
Всред бисери по злато
Ще ходя променен. (3)
2
Не ще смущават вече
Душата ми злини;
О, те ще са далече
Христос ги отстрани. (3)
3
Там ще пребъдвам вечно
Всред прелести безброй;
Доволен безконечно
Потънал в мир, покой. (3)

OK