SS 661 На любимия Спас
Versi Version 1
1
Исус от любов
И с най-нежен зов
Зове към небе
Спасение да ни даде.
На любимия Спас
На небесни Отец,
Аз ще пея догдето съм жив.
Той за мен е приготвил
Нетленен венец
И почивка след земни път трънлив.
Радост вечна там ще блика
Песен нова ще звучи,
Таз любов е тъй велика
О, Исусе, тъй любим Си Ти.
2
Всред всички беди
И земни тъги,
Над мене Той бди
Мен здраво за ръка държи.
На любимия Спас . . .
3
Спасителю мой
За Твоя покой
Душа ми копней
И в радост и сълзи кат`лей.
На любимия Спас . . .

OK