SS 662 Мир пълен мир
Versi Version 1
1
Мир, пълен мир Бог дава ми в Христа
Мир, чуден мир в тоз свят на суета !
Мир, сладък мир, наслада ми е той.
Как сладко си почивам аз в покой !
Мир пълен мир
Нек злото да кипи,
Душата ми търпи
Аз плувам в мир, небесен пир.
2
Далеч от светски шум от бесен вой
Бог грижи се за мен като за свой.
Смъртта не може да ме увреди
Защото Сам Христос я победи !
Мир пълен мир . . .
3
Когато дойде земният ми край
Вратата на небесния ми рай
Ще се отвори, сигурно аз знам
И ангели ще ме посрещнат там.
Мир пълен мир . . .

OK