SS 666 Ний сме ратници Христови
Versi Version 1
1
Ний сме ратници Христови
Подкрепени с Божа мощ ( с Божа мощ )
За борба с греха готови
В таз`световна, тъмна нощ, ( тъмна нощ )
Нас не плаши вид демонов,
Прелъстител на плътта ( на плътта )
С меча остър Гедеонов,
Ще ратуваме в света.
Стройно в стегнати редици
Към победа ще вървим ;
Ний Христовите войници
Волята Му ще творим. (2)
2
Християни не отстъпват
В изпитания назад ( не назад )
Маловерци ще пожънат
Свойта вечна участ ад ( участ ад )
Пътят ни е стръмен тесен
Зинат пропасти отвред, ( да отвред )
Но в простора громка песен
Нас зове в борба напред.
Стройно в стегнати . . .
3
Ний сме ратници Христови
Подкрепени с Божа мощ, ( с Божа мощ )
За борба с греха готови
В таз световна тъмна нощ, ( тъмна нощ )
Ний похвала безупречна
Ще ожидаме в конец (във конец )
И в небе почивка вечна
Бяла дреха, злат венец.
Стройно в стегнати . . .

OK