SS 668 Драгоценни минути
Versi Version 1
1
Драгоценни минути ни Бог подари,
Пак видяхме с братя, сестри.
||:А Исус най-любим с нас да е обеща
С`сърце да прославим Господа.:||
2
Как е радостно тука със братя в Христа
Отделени съвсем от света.
||:Как е славно да бъдем в общение ний
Изпълнени с Духа Святи. :||
3
Ний Сионски сме пътници, живи води
Тук ще пием, всред бури беди.
||:На Тавор ще застанем и пак ще вървим
След Господа любим. :||
4
Във общение сладко презряхме страха
И борбите сурови с греха.
||:Насърчени в словата на Божий завет
Ще тръгнем пак смело напред. :||
5
Все по-верно да ходим напред към целта,
Все по-близо при Спаса Христа.
||:Тъй изпълнени с вяра, надежда, любов
Да следваме пътя Христов. :||

OK