SS 67 По-бял от сняг
Уилям Фишер
Ps.51
Versi Version 1
1
Исусе, желая да се изцеря;
Дано да пребъдваш в моята душа;
Всяк идол разбий, изпъди всеки грях;
Омий ме и аз ще съм по-бял от сняг;
По-бял от сняг, ей, по-бял от сняг;
Омий ме и аз ще съм по-бял от сняг.
2
Исусе, слезни от престола Си там;
И мен помогни все на Теб да предам;
О, дай ми наслед`е на веселий бряг;
Омий ме, и аз ще съм по-бял от сняг.
По- бял и пр.
3
За то съм паднал при Твоите нозе;
Не ще да презреш съкрушено сърце;
Кръвта Ти за мен е едничкият лек;
Омий ме и аз ще съм по-бял от сняг.
По-бял и пр.

OK