SS 68 Моите погрешки
Versi Version 1
1
Моите погрешки са тъй много,
Грешни мисли ощ повече са;
Но със плач и ридане ще хлопам
На отворените врата.
Аз много съм слаб и грешен,
Дохожда ми все на ума;
Но Спас мой ме кани; ще вляза и аз
В отворените врата.
2
Аз съм най-слаб от всички светии,
По живота си и по сърце;
Но дохождам, защото ме кани
И не ще да ми отрече.
Аз много съм слаб и пр.
3
Греховете ми Той ще омие,
Ощ и всякаква нечистота;
Слабите мои нозе ще влязат
През отворените врата.
Аз много съм слаб и пр.
4
Греховете мои са тъй много,
Да, но грешните кани Спас мой:
Дързновено пристъпвам при Него,
И не ще ме изпъди Той,
Аз много съм слаб и пр.

OK