SS 683 Милост има в Спаса Христа
Versi Version 1
1
Да си в мир и очистен от грях и беда
С бели дрехи, омит във кръвта на Христа,
И със песен всегда да вървиш към дома
Туй е милост от небеса.
Милост има в Спаса Христа. (2)
Да си в мир и очистен от грях и беда
Милост има в Спаса Христа.
2
Във Исуса ти имаш Спасител любим
Знай за тебе пострада сам Божия Син,
Той те кани сега на пира у дома
Туй е милост от небеса.
Милост има в Спаса Христа (2)
Във Исуса ти имаш Спасител любим
Милост има в Спаса Христа.
3
Да разкажеш как Той заплати ти дълга
Ти когато се луташе сам на света,
Да живееш всегда, всеки ден в любовта
Туй е милост от небеса.
Милост има в Спаса Христа (2)
Да разкажеш как Той заплати ти дълга
Милост има в Спаса Христа.
4
Да си с Него на брачния пир у дома
Да Му пееш със радост и вечна хвала,
И да гледаш всегда Царя от небеса
Има милост в Спаса Христа.
Има милост в Спаса Христа (2)
Да си с Него на брачния пир у дома
Има милост в Спаса Христа.

OK