SS 687 Той е мой
Versi Version 1
1
О, аз искам да възпея любовта
На Исуса що дойде от небеса,
Той ме люби със Божествена любов
Опрости ми всичко станах нов.
Той е мой ( да Той е мой )
Той е мой ( да Той е мой )
И не ще да ходя вече във тъма
И корона златна за през вечността
Ще получа аз на небеса.
2
Обещал ми е в небе Той чудеса
Само иска аз след Него да вървя,
Да Го хваля догде стигна у дома
И наследя с Него вечността.
Той е мой . . .
3
Времето е кратко, спуска се нощта
Да работим верно, нека за Христа,
Той ще дойде да ни вземе у дома
За да пеем горе песента :
Той е мой . . .

OK