SS 690 Когато приближавам при Голгота
Versi Version 1
1
Когато приближавам при Голгота
И виждам Спаса как страда
Сърцето ми изпълва с желан`е
“Исусе, искам Тебе да следя.”
"Кажи, поне една душа за Тебе
Спасителю, дали аз призовах?
За Тебе много мога да направя
Защото Ти за мен умря".
2
Загубих много хубави минути
Като се лутах в този свят
На Тебе дадох мънички трошици
А Ти кръвта Си Сам за мен проля.
"Кажи, поне една . . .
3
Не искам скъпо време да пилея
На Спаса с радост чух гласа
За Него искам вече да живея
И истината Бож`я да тръбя.
"Кажи, поне една . . .

OK