SS 694 Ний ще литнем зад звездите
Versi Version 1
1
Кулата на Вавилон, днес искат много да строят
Към луната и планетите далеч да полетят,
Тук се пръскат милиони и човеците не спят
За да могат да намерят към звездите верен път.
Ний ще литнем зад звездите, зад планетите, зад Марс
Зад небесните пространства и ще пеем
във захлас
Ний ще литнем към Исуса Той небе ни обеща
Ний ще литнем към небесните места.
2
Няма нужда от ракети, спътници ненужни са
Щом изкупените литнат в миг подети от Духа
Астронавти, космонавти що летяха в`въздуха
Ще ни гледат със удива като литнем в небеса.
Ний ще литнем зад . . .
3
Скоро сам Исус ще дойде, ще ни викне с тръбен глас
Кулата за миг ще падне в този неочакван час,
И ще гледат със удива учените на света
Как невястата Христова в миг полита в`въздуха.
Ний ще литнем зад . . .
4
Нека всеки туй да знае,че за всички е това
Искаш ли и ти да бъдеш без ракета в`въздуха
Сам Исус те призовава и платил е таксата
За да можеш да живееш във небесните места.
Ний ще литнем зад . . .
5
Имаш ли паспорт за горе, за небесните места
Или искаш да останеш, сам на мрачната земя,
Ти предай се на Исуса имаш гратис милостта
За да бъдеш с нас, когато полетим във въздуха.
Ний ще литнем зад . . .

OK