SS 698 Оставен ли си сам
Versi Version 1
1
Оставен ли си сам на таз земя
Живееш ли във мрак и тъмнина,
Ела при Спаса, може само Той
Да те изпълни с мир и със покой.
Побързай и не се бави
Защото времето лети,
Ще вземе Той изкупените си
Когато екнат ангелски тръби.
2
Остави Той небесния престол
Дойде при нас във тоз плачевен дол,
На кръст умря понесъл вси злини
За да сме днес свободни аз и ти.
Побързай и не се бави . . .
3
Очакваме във миг да полетим
И вечно да сме там в Ерусалим,
Със бели дрехи, палмови листа
Пред трона на небесния баща.
Побързай и не се бави . . .

OK