SS 711 Новото небе
Versi Version 1
1
Аз новото небе и земя
Ще видя чрез вяра в Христа,
И слава от Бога ще взема
Щастлив ще съм през вечността.
Пеят там със тържество
Пред престола Христов в небеса,
Кръстът ми ще бъде снет
И от Бога ще съм аз приет.
2
Наследник Христов ще съм горе
На новия Ерусалим,
Лицето на Спаса ще гледам
Щастлив ще съм през вечността.
Пеят там и пр . . .
3
Дванадесет бисерни порти
И улици от яспис, злато,
От слънце не ще има нужда
Щастлив ще съм през вечността.
Пеят там и пр . . .
4
В присъствието чудно на Спаса
Със Неговий мир във сърце,
Далече от земни несгоди
Щастлив ще съм през вечността.
Пеят там и пр . . .

OK