SS 713 Чуйте грешници
Versi Version 1
1
Чуйте грешници за вас
Път открит е към небе,
Потърсете вий завчас
Вечното спасение.:||
2
Без съмнение, без страх
Изкажете пред Христа,
Всяка болка, всеки грях,
Всяка нужда, тегота. :||
3
Само Неговата кръв
Може тя да изцели,
Та в сърцата ви любов
Мир и радост да цари. :||
4
Има освещение
За смирените сърца,
Има и кръщение
Обещано от Отца. :||
5
Тук за нуждите безкрай
Има милост, благодат,
Нужди няма само в Рай
И молбите там ще спрат. :||

OK