SS 716 Слава, слава, алилуя
Versi Version 1
1
Аз ще пея за Исуса
За любовта Му към мене
Как на кръста ме изкупи
И кръвта Си Той проля.
Слава, слава, алилуя
Слава, слава, алилуя
Слава на Исуса слава
Сега и през вечността.
2
О, Спасителю любими
Със сила, мъдрост обдари ме
За да мога да живея
И те хваля всеки час.
Слава, слава и пр . . .
3
За мене радост, смисъл, щастье
Си Ти тука на земята
Помогни ми и в небето
Да те славя вечно аз.
Слава, слава и пр . . .

OK