SS 720 О, Исусе
Versi Version 1
1
Скръб душата ми разяжда
И сърцето ме боли
Беден грешник без надежда
Кой ще за мен да тъжи?
О, Исусе, само в Тебе
Е спасението ми,
Нямам другаде надежда
Ако не помогнеш ти.
2
Ах, душа ми изнемогва
Под товара на греха
Кой към мене ще протегне
За спасение ръка?
О, Исусе и пр . . .
3
Греховете ме разяждат
Нямам радост и покой
Кой от мене ще стовари
Бремето на греха мой?
О, Исусе и пр . . .
4
Не оставяй да загина
Протегни към мен ръка
Подари Ти изцелен`е
На смутената душа.
О, Исусе и пр . . .
5
Опрости ми греховете
Отнеми товара мой
Само в Тебе аз намирам
Изцелен`е, мир, покой.
О, Исусе и пр . . .

OK