SS 722 Възкликнете громка песен
Versi Version 1
1
Възкликнете громка песен
Вий изкупени в Христа,
От любов Исус понесе
На греха ни тежестта.
О, запей таз сладка песен
Радвай се, ликуй в Христа,
Той слезна от дом небесен
Да даде мир на света.
2
Водех аз живот разгулен
Кат изгубена овца,
Но Исус дойде отруден
В дома вечен на Отца.
О, запей таз и пр . . .
3
В дни на скърби, изкушен`я
Бурите бучат край мен,
Но Исус ме води тихо
За ръката ден след ден.
О, запей таз и пр . . .

OK