SS 73 Дали сал кроткият Исус
Джордж Алън
Mark.10.21
Versi Version 1
1
Дали сал кроткият Исус
Ще носи кръста Си
И на страдане горкий вкус
Сал Господ ще търпи?
2
Дали светът наоколо
Е веч освободен?
Не, има кръст за всекиго:
Кръст има и за мен.
3
Тука се бориха до кръв
Светите: а сега
Вкусват несмесена любов,
И радост без сълза.
4
Пример ми даде славний Спас –
Умря за мене Той:
Кат Негов ученик и аз
Ще нося кръста свой.
5
Тогаз ще ида у дома,
И всред небесний храм
Ще гледам Господа Христа:
Венец ще нося там.

OK