SS 731 Где е чадото ми таз нощ?
Versi Version 1
1
Чадото ми таз нощ где е?
Най-милото чадо мен,
Туй що за мене радост бе
И дар мой мил скъпоцен.
Где е чадото ми таз нощ? (2)
Аз го любя, то знае това
Где е чадото ми таз нощ?
2
Чисто бе то като кристал
Прегръщах го аз с любов,
Лицето и сърцето му
За мен бяха идеал.
Где е чадото ми и пр . . .
3
Чадо мое, да можех аз
Сега да те видя пак,
В напрешна хубост, доброта,
На мама си мил и драг.
Где е чадото ми и пр . . .
4
О, потърсете моля ви
Любезни ми син таз нощ,
И таз му вест кажете вий
Че аз го обичам ощ.
Где е чадото ми и пр . . .
5
В домът ми доведете го
Каквото би да е,
Надежда сладка ми е то
Мое утешение.
Где е чадото ми и пр . . .

OK