SS 74 Под кръста на Исуса
Л. Станки
1Cor.1.18
Versi Version 1
1
Под кръста на Исуса
Вземам мястото си:
Сянка е Той на канара
По жадните земи:
Къща е той в пустинята,
Почивка е по път:
През топло време е разхлад
От труда на денът.
2
О! безопасно място,
Прибежище от зло!
Ето, там Божия любов
И правда наедно!
И както Яков на Ветил
Чудесний сън видя,
Тъй виждам аз Христовий кръст
Кат стълба до небе.
3
Чрез вяра аз на Кръста
Виждам понякога
Тоз от света презиран Спас
За мен що пострада:
Две чудеса сърцето ми
Вижда в онази Кръв-
Моето недостойноство,
И Бож`ята любов.
4
О Кръст, твоята сянка
Прибежище ми е:
Най-често там намирам аз
Христовото лице.
Презирам вече всичкий свят:
Злато имам за пръст:
Едно хваление имам тук -
Исусовия кръст.

OK