SS 76 Когато гледам чудний кръст
Григорианска мелодия
Gal.6.14
Versi Version 1
1
Когато гледам чудний кръст
На Спаса моего Христа
Цял свят се вижда като пръст:
Печалба считам за щета.
2
О, Боже, да се хваля аз
Не дай, освен с кръста Христов:
Имот и чест нищо не са,
Сравнени с Неговата кръв.
3
Виж! от ръце, нозе, глава
Скръб купно и любов текат:
Дали любов и скръб така
Могат да се съединят?
4
Като го виждам там предан
За мен - за моя грях разпят,
Светът е веч умрял за мен,
Умрял и аз за всичкий свят.
5
За таз любов вселенната
Най-долен принос би била:
Любов тъй чудна, - Божия,
Иска имот, живот, душа.

OK