SS 79 Голгота помня всякога
Versi Version 1
1
Той гдето води ще вървя,
Аз уповавам на Христа,
Помня, че Той за мен страда,
И на Голгота в скръб умря.
Той ще ме води нощ и ден,
Той ще ме води към дома;
Приятел верен Той е мен,
Голгота помня всякога.
2
Заповедта Му любя аз,
Слушам и благий Негов глас;
Сладка е волята Му мен;
Той с кръв за мене бе облян.
Той ще ме води и пр.
3
Безстрашно аз напред вървя
Исус кат с мен е всякога;
Скоро ще видя Го в лице,-
Той, що за греха мой умря.
Той ще ме води и пр.

OK