SS 80 Един Източник има
1John.1.7
Versi Version 1
1
Един Източник има знам
С кръвта Исусова;
И който се окъпе там
Чист бива от петна. (2)
2
Разбойникът умираше;
Но извора от Кръв
Той с радост, като гледаше.
живот намери нов. (2)
3
Откак познах аз тоз живот,
Що дойде чрез смъртта,
На Бога Спаса моего
Възпявам любовта. (2)
4
Ще хваля тук Спасителя
През всичките си дни;
Кога у гроб студен заспя,
Ще спре езикът ми. (2)
5
А след смъртта на тялото,
Със нов и сладък глас,
Ще хваля вечно делото
На славния си Спас. (2)

OK