SS 87 Само кръвта на Исуса
1John.1.7
Versi Version 1
1
Греха мой що мож изми?
Само кръвта на Исуса!
Мен що може изцели?
Само кръвта на Исуса!
О, скъпа Кръв що мен
Прави от сняг по-бял;
Друг извор аз не знам,
Само кръвта на Исуса!
2
Туй едно очистя мен,-
Само кръвта на Исуса!
Бивам също опростен,
Само в кръвта на Исуса.
О, скъпа Кръв и пр.
3
Що спасене мож купи?
Само кръвта на Исуса!
Не мойте дела добри,-
Само кръвта на Исуса!
О, скъпа Кръв и пр.
4
Мир и радост съм открил,
Само в кръвта на Исуса!
Правда ми е Бог дарил,
Само в кръвта на Исуса!
О, скъпа Кръв и пр.
5
Как ще мога победя?
Само с кръвта на Исуса!
Как ще стигна у дома?
Само с кръвта на Исуса!
О, скъпа Кръв и пр.
6
Слава, слава пея аз,
Сал за таз кръв на Исуса!
И блажен съм всеки час,
Сал чрез таз кръв на Исуса!
О, скъпа кръв и пр.

OK